Tutkimus- ja kehittämistoiminta

ISATin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta keskittyy yhteisesti valituille painoaloille:

Research and Development

Our shared priorities in the research-, development and innovation activities are implemented into the chosen focus areas:

Opiskelu

ISAT-yhteistyö mahdollistaa laajemman koulutustarjonnan Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille.
Hakeminen amk-opintoihin tapahtuu  kuitenkin aina valitsemasi ammattikorkeakoulun kautta. Lue lisää ristiinopiskelimahdollisuuksista ja ammattikorkea-
koulujen koulutustarjonnasta alla olevista linkeistä.

Studying

ISAT-partnership enables wider studying possibilities for the students of Karelia and Savonia UAS. Applying to become an UAS student takes place through a joint application system, either to Karelia UAS or to Savonia UAS. Read more about the cross institutional studies and the studying possibilities in the links below.

ISAT - Itä-Suomen ammattikorkeakoulut

ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun syvenevä kumppanuus. ISAT:issa on 10 000 opiskelijaa, 1000 työntekijää ja lähes 100 miljoonan euron budjetti. Me ISAT:tilaiset olemme iloisia, kun olemme voineet yhdistää kahden ammattikorkeakoulun osaamista Sinun parhaaksesi.

Petri Raivo, rehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu
Puhelin 050 310 9749
Sähköposti petri.raivo@karelia.fi

Mervi Vidgrén, rehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
Puhelin 044 785 5001
Sähköposti mervi.vidgren@savonia.fi

ISAT - Universities of Applied Sciences in Eastern Finland

ISAT (Universities of Applied Sciences in Eastern Finland) is a deepening partnership of the Karelia University of Applied Sciences and the Savonia University of Applied Sciences. We ISATians comprise 10 000 students, 1000 staff members and a budjet of 100 million euros. We ISATians are happy to have been able to combine the expertise of the two Universities of Applied Sciences for Your benefit.

Petri Raivo, President, Karelia UAS
Tel +358 50 310 9749
E-mail petri.raivo@karelia.fi

Mervi Vidgrén, President, Savonia UAS
Tel +358 44 785 5001
E-mail mervi.vidgren@savonia.fi

Henkilöhaku

Löydä etsimäsi henkilö
Karelia-ammattikorkeakoulusta tai
Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Find personnel

Find personnel of Karelia UAS or Savonia UAS.